Financiranje polnilnih postaj

Europska unija si je zastavila številne cilje glede varovanja podnebja in okolja, ki jih je potrebno uresničiti. Eden od teh je promocija polnilne infrastrukture. Financiranje poteka tako za zasebne kot tudi komercijalne operaterje. Podjetje Bike-energy zelo dobro pozna to tematiko in vam lahko svetuje glede subvencij za e-mobilnost.