Odpoved

Odstop

Imate pravico, da to pogodbo prekličete v štirinajstih dneh brez obrazložitve. Obdobje preklica je štirinajst dni od datuma, na katerega ste vi ali tretja oseba, ki jo določite, ki ni prevoznik, ki ima ali je imel blago.

Za uveljavljanje vaše pravice do odstopa od pogodbe nas morate obvestiti (MEGAtimer GmbH - bike-energy, Mitterschartenweg 7, 5522 St. Martin am Tennengebirge, Avstrija, office@bike-energy.com, telefon: 43 6463 64091, faks: 43 6463 640 90 25) z jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti, faksu ali e-pošti) o vaši odločitvi, da odstopite od te pogodbe. V ta namen lahko uporabite priložen model obrazca za odstop, vendar to ni obvezno.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Če odstopi od te pogodbe, bomo povrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški oskrbe (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz dejstva, da ste se odločili za način dostave, razen tistih, ki jih ponujajo nam, najcenejši standardna imajo), in takoj vrniti najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko je bila prejela uradno obvestilo o svoji odpovedi te pogodbe z nami. Za ta odplačila, ki jih uporabljamo na enak način plačila, ki ste ga uporabili v izvirni transakciji, razen če je izrecno drugače dogovorjeno; V vsakem primeru boste plačali pristojbine za to vračilo. Mi lahko zadrži povračilo, dokler smo prejeli vrnjenega blaga nazaj, oziroma, dokler ne dokaže, da ste se vrnili blago, kar je prej.

Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, v vsakem primeru pa najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred potekom štirinajstih dni. Neposredne stroške vračila blaga nosite sami. V primeru blaga, ki ga zaradi svoje narave običajno ni mogoče vrniti po pošti, je to 117,60 EUR. Morebitno izgubo vrednosti blaga morate plačati le, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za preverjanje narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga.

Pravica do odstopa od pogodbe se ne uporablja za naslednje pogodbe:

  • Naročila za dobavo blaga, ki niso montažne, in za izdelavo katerih je potrošnik odločilen posameznik ali odločitev ali so jasno prilagojeni osebnim potrebam potrošnika.
  • Pogodbe za dobavo blaga, če so bili po svoji naravi neločljivo pomešani z drugim blagom po dobavi.
Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte Dieses Formular aus und sporocilo Sie es zurück.)

- Za MEGAtimer GmbH - bike-energy, Mitterschartenweg 7, 5522 St. Martin am Tennengebirge, Avstrija, office@bike-energy.com, faks: 43 6463 640 90 25

- Jaz / mi (*) prekličem pogodbo, ki sem jo sklenil jaz / nas (*) za nakup naslednjega
Blago (*) / opravljanje naslednje storitve (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Name des / der Verbraucher (s)

- Anschrift des / der Verbraucher (s)

- Unterschrift des / der Verbraucher (i) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

 

Odpoved ustvarjeno z Trgovine z zaupanjem Legal copywriter v sodelovanju s Odvetniki FÖHLISCH.

 


 

Navodila za odpoved

Potrošniki imajo 14-dnevno pravico do preklica.

Pravica do preklica

To pogodbo imate pravico odpovedati v 14 dneh brez navedbe razloga. Odpovedni rok poteče po 14 dneh od dneva, ko pridobite ali tretja oseba, ki ni prevoznik in ki ste jo navedli, pridobi fizično posest blaga.

Za uveljavljanje pravice do preklica nas morate (MEGAtimer GmbH - bike-energy, Mitterschartenweg 7, A-5522 St. Martin am Tennengebirge, Avstrija, office@bike-energy.com, telefon: 43 6463 640 91) obvestiti o svojem odločitev o odstopu od te pogodbe z jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti, faksu ali e-pošti). Uporabite lahko priložen model obrazca za odpoved, vendar ni obvezen.

Za izpolnitev roka za odpoved zadostuje, da pošljete sporočilo o uveljavljanju pravice do odpovedi pred iztekom roka za odpoved.

Učinki odpovedi

Če prekličete to pogodbo, vam bomo povrnili vsa plačila, ki ste jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki nastanejo, če ste izbrali vrsto dostave, ki ni dostava, ki ni najcenejša vrsta standardne dostave, ki jo ponuja nas), brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najkasneje v 14 dneh od dneva, ko smo bili obveščeni o vaši odločitvi, da odstopite od te pogodbe. Povračilo bomo izvedli z istim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili za prvo transakcijo, razen če se izrecno dogovorite drugače; V nobenem primeru vam zaradi takega povračila ne bodo zaračunali nobenih stroškov. Povračilo lahko zadržimo, dokler blaga ne prejmemo nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago poslali nazaj, kar je prej.

Blago pošljete nazaj ali nam ga izročite brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v 14 dneh od dneva, ko nam sporočite svoj odstop od te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete nazaj pred potekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga boste morali nositi sami. V primeru blaga, ki ga po svoji naravi običajno ni mogoče vrniti po pošti, znaša strošek 117,60 EUR. Odgovorni ste samo za vsako zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja, ki ni potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga.

Pravica do odpovedi ne obstaja za naslednje pogodbe:

  • Pogodbe o dobavi blaga, ki je izdelano po kupčevih specifikacijah, to je nemontažno blago, izdelano na podlagi individualne izbire ali odločitve potrošnika ali je jasno personalizirano.

Model obrazca za odpoved

(Če želite pogodbo preklicati, izpolnite spodnji obrazec in nam ga pošljite nazaj.)

- Za MEGAtimer GmbH - bike-energy, Mitterschartenweg 7, A-5522 St. Martin am Tennengebirge, Avstrija, office@bike-energy.com

- Jaz/Mi (*) obveščam, da /Mi (*) odpovem svojo / našo (*) pogodbo o prodaji naslednjega blaga (*) / za dobavo naslednje storitve (*)

- Naročeno (*) / prejeto (*)

- Ime potrošnika(-ov)

- Naslov potrošnika (-ov)

- Podpis potrošnika(-ov) (le, če je to napisano na papirju)

- Datum

(*) Po potrebi črtajte

Stroške vračila blaga nosimo sami, če se vračilo izvede znotraj Nemčije.

Odpoved ustvarjeno z Trgovine z zaupanjem Legal copywriter v sodelovanju s Odvetniki FÖHLISCH.